Λογότυπο ή λογότυπος

Η λέξη λογότυπος προέρχεται από γλωσσικό αντιδάνειο.
Δημιουργήθηκε σαν λέξη στην αγγλική, με τη χρήση δύο ελληνικών λέξεων (του λόγου και του τύπου) για να δηλώσει το γραφιστικό σήμα ή έμβλημα που χρησιμοποιούν εταιρείες, οργανισμοί, ή ακόμη και άτομα για να υποβοηθήσουν και να προβάλλουν την άμεση αναγνώρισή τους.
Επιστρέφοντας, η σύνθετη αυτή λέξη στην ελληνική γλώσσα, ορθώς μεταφέρθηκε ως “λογότυπος” και πήρε αρσενικό άρθρο και γένος (τόσο ο λόγος όσο και ο τύπος είναι λέξεις αρσενικού γένους).

Στο Μέγα Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας (Πάπυρος) διαβάζουμε:
λογότυπος (ο): τυποποιημένη γραφιστική μορφή  μιας εμπορικής επωνυμίας, της ονομασίας ενός οργανισμού, του τίτλου μιας εφημερίδας κ.λπ., που μπορεί να συνδυάζει  γράμματα και σχέδια.
Αντιδάνειο [αγγλικό logotype – <αρχ. λόγο(ς) + τύπος]

Η γλώσσα, παρόλα αυτά είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνεχώς εξελίσσεται και αλλάζει. Ακόμη και προς λάθος (;) κατευθύνσεις. Έτσι, βρεθήκαμε με τη λέξη “λογότυπο”, η οποία είναι ουδέτερη και ως τέτοια φέρει το άρθρο “το”.
Σε πολλά λεξικά (μεταξύ αυτών και του Μπαμπινιώτη) γίνονται δεκτές τόσο η αρσενική όσο και η ουδέτερη εκδοχή της λέξης. Ο λόγος είναι ότι μεγάλο ποσοστό των ομιλούντων χρησιμοποιούν τη λάθος μορφή της λέξης (παρομοίως, γίνεται πια δεκτή ως σωστή η λέξη “ο ψήφος” δίπλα στην αρχική “η ψήφος”).
Πώς φθάσαμε μέχρι εκεί; Μάλλον από την παράλληλη μεταφορά της συντομογραφίας “logo” του λογοτύπου.
Συχνά, μιλώντας ακόμη και στα ελληνικά, αναφερόμαστε στο λόγκο (αντί για το λογότυπο), το οποίο προφανώς και έχει ουδέτερο πρόσημο. Το γεγονός αυτό, μαζί με τις πτώσεις στον ενικό αριθμό του λογοτύπου [ο λογότυπος, του λογοτύπου, το λογότυπο, – λογότυπο] που είναι κατά τα 3/4 κοινά με τις πτώσεις όπως θα ήταν στο ουδέτερο γένος, μάλλον προσέθεσαν στη σύγχυση.

Συμπέρασμα
Αρχικά, το σωστό ήταν μόνο “ο λογότυπος”.
Στη συνέχεια και λόγω της εκτεταμένης λανθασμένης αναφοράς της μορφής “το λογότυπο”, αυτή έχει εδραιωθεί και θεωρείται εξίσου σωστή.
Μπορείτε λοιπόν, να χρησιμοποιείτε άφοβα, όποια μορφή σας αρέσει περισσότερο.

Πηγή: www.designmag.gr